Uslovi korištenja

Podaci, informacije i aplikacije na web stranici Idealno.ba dostupni su korisnicima u skladu s Uslovima i ograničenjima navedenim u nastavku.

Uvod

Dobrodošli na web portal Idealno.ba, koji je u vlasništvu poduzeća Ceneje d.o.o. Cilj web portala Idealno.ba je pomoći potrošačima prije odlučivanja na kupnju. Idealno.ba prikuplja podatke o prodajnom programu većine bosanskih dućana te ih objavljuje na portalu www.Idealno.ba

Odgovornost

Sadržaji na portalu ne predstavljaju službene informacije, osim ako to nije posebno naznačeno. Podaci, informacije i online aplikacije koje su dostupne na ili putem web portala www.Idealno.ba, se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Korisnici koriste web portal na vlastitu odgovornost. Ni Idealno.ba niti druge pravne osobe koje sudjeluju u održavanju web portala, ne odgovaraju za bilo kakvu štetu izravno ili neizravno, koja bi rezultirala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja podataka, informacija i aplikacija na web portalu. Za točnost podataka dobivenih od drugih osoba Idealno.ba, nije odgovoran. Idealno.ba ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima, pri upotrebi netočnih podataka.

Upotreba i sigurnost osobnih podataka

Naša politika upotrebe i zaštite osobnih podataka opisana je u Pravilima o privatnosti.

Korisnici web portala

Svako korištenje web portala Idealno.ba koje nije smatrano kao normalno korištenje, je zabranjeno i predstavlja povredu te će se prijaviti nadležnim službama za kazneni progon. Normalnim korištenjem smatra se korištenje aplikacije bez softverskih alata (spider, skripte,..) te u smislu normalnog broja zahtjeva u doglednom vremenu - normalnim brojem zahtjeva se smatra maksimalno 2 zahtjeva po sekundi.

Korisnici portala mogu biti anonimni ili registrirani. Anonimni korisnici mogu koristiti besplatne usluge (npr. pristup informacijama o proizvodima, njihovom stanju zaliha u dućanima, cijene,...). Registrirani korisnici imaju pristup određenim aplikacijama portala Idealno.ba, koje nisu dostupne neregistriranim korisnicima. Registrirani korisnici imaju korisničko ime i lozinku vezanu za osobu koja se registrirala za usluge portala Idealno.ba. Korisničko ime i lozinka se smatraju poslovnom tajnom i ne smiju se povjeriti trećoj osobi. Registrirani korisnici preuzimaju odgovornost za sve aktivnosti koji će biti izvedene sa njihovim korisničkim imenom i lozinkom.

Opseg baze podataka i prava intelektualnog vlasništva

Korisnici web portala trebaju uzeti u obzir sljedeće činjenice:

  • da je baza podataka u informacijskom sustavu Idealno.ba – kao cjelina i kao pojedinačni dijelovi sustava – zaštićena u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima
  • da su podaci te web usluge baze podataka Idealno.ba u skladu sa odredbom Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
  • da je znak Idealno.ba zaštićen kao žig ili usluga u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima propisuje da korisnik može istovremeno koristiti samo neznatne dijelove baze podataka (kvalitetno i / ili kvantitativno) ili u mjeri u kojoj je predviđeno normalno korištenje web aplikacija raspoloživih za anonimne i registrirane korisnike. Svi ostali oblici korištenja i omogućavanja korištenja trećim osobama (npr. objava na serveru trećega korisnika, reprodukciju u drugim dokumentima, itd.) su izričito zabranjene. Ova zabrana se odnosi na sve oblike korištenja koji nadilaze vlastite potrebe. Posebno, je zabranjeno:

  • korištenje znatnih dijelova (kvalitetno i / ili kvantitativno) baze podataka (npr. reproduciranje strukture baze podataka, dijelova strukture baze podataka, određenih zapisa itd.),
  • korištenje baza podataka suprotno od normalnog korištenja ili na način koji može utjecati na interese Idealno.ba (npr. sustavno i stalno korištenje baze podataka u manjim komponentama, itd.),
  • stjecanje bitnih dijelova (kvalitetno i / ili kvantitativno) baze podataka s određenim softverskim rješenjima,
  • uklanjanje izvora navoda.

Također je zabranjeno uklanjanje ili zamjena znakova (logotipa) "Idealno.ba", kada je prikazan kraj određenih podataka ili informacija. Korisnik je odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati na Idealno.ba zbog nepoštivanja navedenih uvjeta i ograničenja.

Korištenje podataka i informacija sa web portala

Niti jedan od podataka ili informacija sa web portala ne smije se koristiti bez dozvole Idealno.ba u komercijalne svrhe. Podatke i informacije sa web portala nije dopušteno prikupljati u bilo kojoj javnoj ili privatnoj bazi podataka. Objava, u bilo kojem obliku, nije dopuštena osim ako kod podataka nije izričito navedeno, da se objava dozvoljava. Podaci i informacije iz web portala korisnik može prenijeti na svoje vlastite sustave za vlastite potrebe, ali ne smiju se promijeniti oznake autorskog prava i drugih srodnih prava. Dozvoljeno je ispisati podatke i informacije za čitanje za vlastite ili nekomercijalne svrhe. Kopiranje, prenošenje, objavljivanje, izmjena podataka i informacija ili slanjem poštom ili distribuiranje na bilo koji način, bez prethodnog pismenog odobrenja Idealno.ba je strogo zabranjeno.

Linkovi na web portalu

Linkovi na portal ili glavnu stranicu i/ili druge pod-stranice, dozvoljeni su samo uz pismenu suglasnost Idealno.ba.

Stranice web portala Idealno.ba mogu sadržavati linkove na druge web stranice koje ne održava Idealno.ba. Stoga Idealno.ba za sadržaje tih stranica nije odgovoran.

Pristupačnost web portalu

Idealno.ba nastoji korisnicima osigurati nesmetano korištenje web portala - u normalnim uslovima 24 sata na dan. Zbog tehničkih razloga (za održavanje i / ili zamjenu opreme) Idealno.ba zadržava pravo na kratkotrajne stanke ili prekide pristupa web portalu, obično poslije 20 sati.

Rješavanje sporova

Bilo koji sporovi koji proizlaze iz korištenja web portala u suprotnosti sa odredbama Općih uvjeta portala Idealno.ba će korisnici i Idealno.ba rješavati mirnim putem. Ako to nije moguće za rješavanje spora je nadležan sud u Sarajevu.

O kolačićima

Više o upotrebi kolačića je opisano u Pravilima o privatnosti.

® 2022 Ceneje d.o.o., dio grupe Heureka